top

INFORMATION

junior-quality-assurance

Junior Quality Assurance

APPLY

ความรับผิดชอบ
  • ตรวจสอบ ทดสอบ GAME และ BUG รวมไปถึงระบบใหม่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ศึกษาหาข้อมูลและทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีอยู่เสมอ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สามารถเล่นเกมติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
  • สามารถรับมือกับความกดดันได้ดี
  • ชอบหาข้อผิดพลาดของเกม
  • มีมุมมองการเล่นเกมที่แตกต่างไปจากเดิม
  • ชอบศึกษาและใช้โปรแกรมใหม่ๆ
  • แยกแยะระหว่างเล่นเกมเพื่อสนุก และ เล่นเพื่อทำงานได้
  • หากมีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ