top

INFORMATION

marketing-artist

Marketing Artist

APPLY

ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวโฆษณาที่มีเอกลักษ์โดดเด่นตรงใจกลุ่มเป้าหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่ช่วยสร้างความสนใจให้กับเนื้อหาและ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตลาดในโลกดิจิตอลในปัจจุบัน เรากำลังต้องการทีมงานที่มีสายตาที่แหลมคม มีทัศนศิลป์นิยมความงามที่หลากหลายไม่ยึดติดเป็นศิลปินที่รักการเล่นเกมที่มีความสุขกับการได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ที่จะมาเปลี่ยนแนวคิดโจทย์หรือคำบรรยายให้เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่จับต้องได้สามารถตีความดึงเอาจุดเด่นของแต่ละเกมได้อย่างมีสไตล์และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเกม รู้จักวิเคราะห์เข้าใจตัวเลขและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์ที่ได้ที่สำคัญต้องมีความรับผิดชอบสูงและรักในความสำเร็จมาร่วมงานกับเรา

ความรับผิดชอบ
 • สร้างสรรค์และออกแบบชิ้นงานตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
 • สร้างสรรค์ชิ้นงานทางการตลาดเช่น poster, banner
 • สร้างสรรค์ชิ้นงานที่จะใช้กับเว็บไซด์,เครื่อข่ายสังคม,งานนิทรรศการหรืออื่นๆ
 • จัดระเบียบและดูแลรักษาไฟล์เนื้อหาทั้งหมด
 • เป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาด และทีมเกม
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์หรือสาขาใดๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 – 3 ปี
 • มีความเข้าใจเรื่องการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อเบื้องต้น
 • รักการเล่นเกม
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
 • **สามารถสร้าง Animation, ตัดต่อ Video จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ