top

INFORMATION

marketing-artist-video-editor-motion-graphic

Junior Marketing Artist (Video Editor & Motion Graphic)

APPLY

สร้างภาพเคลื่อนไหวโฆษณาที่มีเอกลักษ์โดดเด่นตรงใจกลุ่มเป้าหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่ช่วยสร้างความสนใจให้กับเนื้อหาและ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตลาดในโลกดิจิตอลในปัจจุบัน เรากำลังต้องการทีมงานที่มีสายตาที่แหลมคม มีทัศนศิลป์นิยมความงามที่หลากหลายไม่ยึดติดเป็นศิลปินที่รักการเล่นเกมที่มีความสุขกับการได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ที่จะมาเปลี่ยนแนวคิดโจทย์หรือคำบรรยายให้เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่จับต้องได้สามารถตีความดึงเอาจุดเด่นของแต่ละเกมได้อย่างมีสไตล์และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเกม รู้จักวิเคราะห์เข้าใจตัวเลขและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์ที่ได้ที่สำคัญต้องมีความรับผิดชอบสูงและรักในความสำเร็จมาร่วมงานกับเรา

ความรับผิดชอบ
 • สร้างสรรค์และออกแบบชิ้นงานตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
 • ใช้งานโปรแกรมตระกลู Adobe เช่น Photoshop, After Effect, Premiere Pro ได้อย่างชำนาญ(หากใช้งานโปรแกรม Live2D เป็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สร้างสรรค์ชิ้นงานทางการตลาดเช่น วิดีโอ โฆษณา, Animation, Motion graphic
 • สร้างสรรค์ชิ้นงานที่จะใช้กับเว็บไซด์, เครื่อข่ายสังคม, งานนิทรรศการหรืออื่นๆ
 • จัดระเบียบและดูแลรักษาไฟล์เนื้อหาทั้งหมด
 • เป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาด และทีมเกม ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานมีอัตลักษณ์ถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางการตลาด
 • ประเมิน คัดเลือกและประสานงานกับผู้รับจ้างภายนอก
 • ใช้ตัวชี้วัด ผลการวิจัย พฤติกรรมของผู้เล่นเป็นตัวกำหนดแนวทางการออกแบบ
 • พัฒนาแนวคิดการทำการตลาดข้ามช่องทาง
 • **ปล.รบกวนส่ง Portfolio หากไม่มีจะไม่พิจารณา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์หรือสาขาใดๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • รักการเล่นเกม
 • ชอบการเล่นเกม
 • มีรสนิยมและทัศนศิลป์ที่เปิดกว้างเข้าใจความงามทั้งในกรอบและแหกคอกนอกครู
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง