top

INFORMATION

web-developer

Web Developer

หากคุณมีทักษะในการพัฒนาเว็บไซด์และมีใจรักในการเล่นเกมและมีความสุขที่ได้อยู่ในสังคมของเพื่อนๆที่ชอบสิ่งเดียวกัน นี่คือที่ๆเหมาะจะให้คุณได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะของคุณอย่างเยี่ยมยอด งานของคุณจะมีผลกระทบกับผู้เล่นเกมเป็นล้านๆคนของเราทักษะของคุณจะเติมโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพราะการพัฒนาระบบที่รองรับจำนวนผู้เล่นขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและมีใจรักชอบแก้ปัญหาจึงเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกันกับเรา

ความรับผิดชอบ
  • ออกแบบ, พัฒนา, ติดตามและช่วยเหลือแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการทำงานของระบบเกมเช่นระบบเติมเงิน,GM Tool, ระบบวิเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยง API กับ Facebook, Google, Apple etc.
  • ออกแบบหน้าเว็บไซด์ของเกมและระบบควบคุมหลังบ้าน.
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี
  • สนใจหรือเชี่ยวชาญภาษา PHP, NodeJS
  • สนใจหรือเชี่ยวชาญเทคโลยีการพัฒนาเว็บ (HTML/CSS, Javascript, HTTP)
  • เข้าใจการทำงานของระบบฐานข้อมูล MySQL
  • ชอบการเล่นเกม มีความสุขที่ได้อยู่ใจสังคมรักเกม
  • ตื่นตัวและไม่ยอมให้โปรแกรมถูกเจาะ
  • รักการพัฒนาตนเอง ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ ชอบทำงานเป็นทีม