top

INFORMATION

internship-marketing-artist

Marketing Artist

ความรับผิดชอบ
  • ศึกษาค้นคว้าและออกแบบชิ้นงาน ads ให้ตามเทรนได้
  • สามารถออกแบบและจัดวาง compose รูป หรือ ads ต่างๆได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการจัดวางองค์ประกอบและการใช้สี
  • มีทักษะความรู้เกี่ยวกับโปรเเกรมในเครือ adobe โดยเฉพาะ Photoshop, Illustrator
  • มีทักษะในการตัดต่อวิดีโอหรือวาดรูปได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆตามยุคสมัยได้
  • ระยะเวลาฝึกงานและสหกิจตั้งแต่ 3 เดือน (90 วัน) ขึ้นไป หากระยะเวลาฝึกงานและสหกิจมากกว่า 4 เดือน (120 วัน) ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ