top

INFORMATION

internship-web-developer

Web Developer

ความรับผิดชอบ
  • ออกแบบ, พัฒนา, ติดตาม และช่วยเหลือแก้ปัญหา โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการทำงานของระบบเกม เช่นระบบเติมเงิน, GM Tool, ระบบวิเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยง API กับ Facebook, Google, Apple etc.
  • ออกแบบหน้าเว็บไซต์ของเกม และระบบควบคุมหลังบ้าน
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สนใจหรือเชี่ยวชาญภาษา PHP, NodeJS
  • สนใจหรือเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บ (HTML/CSS, JavaScript, HTTP)
  • ชอบการเล่นเกม มีความสุขที่ได้อยู่ในสังคมคนรักเกม
  • ระยะเวลาฝึกงานและสหกิจตั้งแต่ 3 เดือน (90 วัน) ขึ้นไป หากระยะเวลาฝึกงานและสหกิจมากกว่า 4 เดือน (120 วัน) ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ